{{type::include||src::/mycontent/html/zatowarowanie_pl.html}}